Førstehjælp - til babyer & småbørn - på dansk

  • Foto: Wayne Evans
Forebyg de fleste ulykker i hverdagen – og vær rustet til det, der alligevel sker.

Instruktøren bruger sin sundhedsfaglige baggrund til at formidle kort og præcis teori
- og så har vi masser af praktisk træningstid i små arbejdsgrupper med relevante scenarier.
Du lærer med kroppen - ikke kun med ørerne...

Alle deltagere får udleveret en førstehjælpsbog - det støtter hukommelsen efter kurset.